Thẻ từ khóa

Kaibutsu-kun - Dracula

kaibutsu-kun-dracula -kit168.com

Mô hình giấy Kaibutsu-kun – Dracula thiết kế bởi PaperBlock.

Số tờ kit: 2 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: Kaibutsu-kun – Dracula by PaperBlock

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 2 x 2,200 = 4,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 2 x 2,500 = 5,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 2 x 4,500 = 9,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 2 x 4,500 = 9,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 2 x 5,000 = 10,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích