Thẻ từ khóa

K-278 Komsomolec (GPM 396)

k-278-komsomolec-gpm-396-kit168-com
k-278-komsomolec-gpm-396-1-kit168-com

Mô hình giấy K-278 Komsomolec (GPM 396).

Số tờ kit: 8 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: JPG.

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 8 x 2,200 = 17,600 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 8 x 2,500 = 20,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 8 x 4,500 = 36,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích