Thẻ từ khóa

Instructables

instructables -kit168.com
instructables-1 -kit168.com

 

instructables-2 -kit168.com

Mô hình giấy Instructables thiết kế bởi Visual Spicer.

Số tờ kit: 13 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Instructables by Visual Spicer

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 13 x 2,200 = 28,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 13 x 2,500 = 32,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 13 x 4,000 = 52,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 13 x 4,500 = 58,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 13 x 4,000 = 52,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 13 x 4,000 = 52,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 13 x 4,500 = 58,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 13 x 5,000 = 65,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích