Thẻ từ khóa

IBM 5100 Portable Computer

ibm-5100-portable-computer -kit168.com
ibm-5100-portable-computer-1 -kit168.com

Mô hình giấy IBM 5100 Portable Computer thiết kế bởi Nanew Shonner.

Số tờ kit: 1 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: IBM 5100 Portable Computer by Nanew Shonner

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 1 x 2,200 = 2,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 1 x 2,500 = 2,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 1 x 4,500 = 4,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 1 x 4,000 = 4,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 1 x 4,500 = 4,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 1 x 5,000 = 5,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích