Thẻ từ khóa

Hydraulic Excavator

hydraulic-excavator-kit168-com
hydraulic-excavator-1-kit168-com

 

hydraulic-excavator-2-kit168-com

Mô hình giấy Hydraulic Excavator thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 8 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Hydraulic Excavator by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 8 x 2,200 = 17,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 8 x 2,500 = 20,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 8 x 4,500 = 36,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 8 x 4,000 = 32,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 8 x 4,500 = 36,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 8 x 5,000 = 40,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích