Thẻ từ khóa

Human Castle - Fantasy

human-castle -kit168.com

Mô hình giấy Human Castle – Fantasy thiết kế bởi Hobikitkertas.

Số tờ kit: 11 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Human Castle – Fantasy by Hobikitkertas

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 11 x 2,200 = 24,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 11 x 2,500 = 27,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 11 x 5,000 = 55,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích