Thẻ từ khóa

The Thinker ver 2

the-thinker-ver-2-kit168.com

Mô hình giấy The Thinker ver 2 thiết kế bởi Adam Freese.

Mã số: 24903Xem chi tiết

Nobita – Doraemon

nobita-doraemon-kit168.com

Mô hình giấy Nobita - Doraemon thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24900Xem chi tiết

Mickey Mouse

mickey-mouse-kit168.com

Mô hình giấy Mickey Mouse thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24897Xem chi tiết

SD Japan Air Self Defense Force T-4 Blue Impulse

sd-japan-air-self-defense-force-t-4-blue-impulse-kit168.com

Mô hình giấy SD Japan Air Self Defense Force T-4 Blue Impulse.

Mã số: 24891Xem chi tiết

SD Mitsubishi A6M Zero

sd-mitsubishi-a6m-zero-kit168.com

Mô hình giấy SD Mitsubishi A6M Zero.

Mã số: 24887Xem chi tiết

Kiếm Nhật Dojigiri Yasutsuna

kiem-nhat-dojigiri-yasutsuna-kit168.com

Mô hình giấy Kiếm Nhật Dojigiri Yasutsuna thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24885Xem chi tiết

SD MSZ-010 ZZ Gundam

sd-msz-010-zz-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-010 ZZ Gundam thiết kế bởi Turbolabo.

Mã số: 24879Xem chi tiết

Sushi Omelette

sushi-omelette-kit168.com

Mô hình giấy Sushi Omelette thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24877Xem chi tiết

Tòa nhà cao tầng Mini

toa-nha-cao-tang-mini-kit168.com

Mô hình giấy Tòa nhà cao tầng Mini thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24873Xem chi tiết