Thẻ từ khóa

HMS Victory 1765

hms-victory-1765-kit168-com
hms-victory-1765-1-kit168-com

 

hms-victory-1765-2-kit168-com

 

hms-victory-1765-3-kit168-com

 

hms-victory-1765-4-kit168-com

Mô hình giấy HMS Victory 1765.

Số tờ kit: 41 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: JPG.

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 41 x 2,200 = 90,200 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 41 x 2,500 = 102,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 41 x 4,000 = 164,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 41 x 4,500 = 184,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 41 x 4,000 = 164,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 41 x 4,000 = 164,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 41 x 4,500 = 184,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 41 x 5,000 = 205,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích