Thẻ từ khóa

Halloween House

halloween-house -kit168.com

Mô hình giấy Halloween House thiết kế bởi Canon.

Số tờ kit: 16 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Halloween House by Canon

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 16 x 2,200 = 35,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 16 x 2,500 = 40,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 16 x 4,000 = 64,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 16 x 4,500 = 72,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 16 x 4,000 = 64,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 16 x 4,000 = 64,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 16 x 4,500 = 72,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 16 x 5,000 = 80,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích