This domain has recently been listed in the marketplace. Please click here to inquire.

spamcheckr.com

Thẻ từ khóa

Graf Zeppelin - Flugzeugtrager A

graf-zeppelin-flugzeugtrager-a -kit168.com

Mô hình giấy Graf Zeppelin – Flugzeugtrager A thiết kế bởi RocketmanTan.

Số tờ kit: 4 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Graf Zeppelin – Flugzeugtrager A by RocketmanTan

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 4 x 2,200 = 8,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 4 x 2,500 = 10,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 4 x 5,000 = 20,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích