Thẻ từ khóa

Going Merry Ship - One Piece

going-merry-ship-one-piece -kit168.com
going-merry-ship-one-piece-1 -kit168.com

 

going-merry-ship-one-piece-2 -kit168.com

 

going-merry-ship-one-piece-3 -kit168.com

Mô hình giấy Going Merry Ship – One Piece thiết kế bởi Paper-Replika.

Số tờ kit: 30 tờ.

Hướng dẫn: có (PNG).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Going Merry Ship – One Piece by Paper-Replika

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 30 x 2,200 = 66,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 30 x 2,500 = 75,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 30 x 4,000 = 120,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 30 x 4,500 = 135,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 30 x 4,000 = 120,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 30 x 4,000 = 120,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 30 x 4,500 = 135,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 30 x 5,000 = 150,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích