Thẻ từ khóa

Gấu trúc Nam Mỹ

gau-truc-nam-my-kit168-com

Mô hình giấy Gấu trúc Nam Mỹ thiết kế bởi Paperland.

Số tờ kit: 1 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PNG.

Link nguồn: Gấu trúc Nam Mỹ by Paperland

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 1 x 2,200 = 2,200 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 1 x 2,500 = 2,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 1 x 4,000 = 4,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 1 x 4,500 = 4,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 1 x 4,000 = 4,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 1 x 4,000 = 4,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 1 x 4,500 = 4,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 1 x 5,000 = 5,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích