Thẻ từ khóa

Frost Dragon - Viinturuth - Mass Effect 3

frost-dragon-viinturuth -kit168.com

Mô hình giấy Frost Dragon – Viinturuth – Mass Effect 3 thiết kế bởi Daishi.

Số tờ kit: 39 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDO.

Link nguồn: Frost Dragon – Viinturuth – Mass Effect 2 by Daishi

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 39 x 2,200 = 85,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 39 x 2,500 = 97,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 39 x 4,000 = 156,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 39 x 4,500 = 175,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 39 x 4,000 = 156,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 39 x 4,000 = 156,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 39 x 4,500 = 175,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 39 x 5,000 = 195,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích