Thẻ từ khóa

Formula Nippon 2012

formula-nippon-2012-kit168.com
formula-nippon-2012-1-kit168.com

 

formula-nippon-2012-2-kit168.com

 

formula-nippon-2012-3-kit168.com

 

formula-nippon-2012-4-kit168.com

 

formula-nippon-2012-5-kit168.com

 

formula-nippon-2012-6-kit168.com

 

formula-nippon-2012-7-kit168.com

 

formula-nippon-2012-8-kit168.com

Mô hình giấy Formula Nippon 2012 thiết kế bởi Epson.

Số tờ kit: 10 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Formula Nippon 2012 by Epson

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 10 x 2,200 = 22,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 10 x 2,500 = 25,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 10 x 5,000 = 50,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích