Thẻ từ khóa

Epyon Gundam

epyon-gundam -kit168.com
epyon-gundam-1 -kit168.com

Mô hình giấy Epyon Gundam thiết kế bởi StormL.

Số tờ kit: 32 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Epyon Gundam by StormL

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 32 x 2,200 = 70,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 32 x 2,500 = 80,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 32 x 4,000 = 128,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 32 x 4,500 = 144,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 32 x 4,000 = 128,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 32 x 4,000 = 128,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 32 x 4,500 = 144,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 32 x 5,000 = 160,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích