Thẻ từ khóa

Digimon Machinedramon

digimon-machinedramon-1-kit168-com
digimon-machinedramon-kit168-com

Mô hình giấy Digimon Machinedramon thiết kế bởi PapercraftKing.

Số tờ kit: 88 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Digimon Machinedramon by PapercraftKing

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 88 x 2,200 = 193,600 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 88 x 2,500 = 220,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 88 x 4,000 = 352,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 88 x 4,500 = 396,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 88 x 4,000 = 352,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 88 x 4,000 = 352,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 88 x 4,500 = 396,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 88 x 5,000 = 440,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích