Thẻ từ khóa

Cửa hàng bánh mì

cua-hang-banh-mi-kit168-com

Mô hình giấy Cửa hàng bánh mì thiết kế bởi Paperm Japan.

Số tờ kit: 14 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Cửa hàng bánh mì by Paperm Japan

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 14 x 2,200 = 30,800 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 14 x 2,500 = 35,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 14 x 4,000 = 56,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 14 x 4,500 = 63,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 14 x 5,000 = 70,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích