Thẻ từ khóa

Citroen H Rijkspolitie

citroen-h-rijkspolitie
citroen-h-rijkspolitie-1

Mô hình giấy Citroen H Rijkspolitie thiết kế bởi Paperdiorama.

Số tờ kit: 4 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Citroen H Rijkspolitie by Paperdiorama

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 4 x 2,200 = 8,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 4 x 2,500 = 10,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 4 x 5,000 = 20,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích