Thẻ từ khóa

Chibi Megurine Luka - Vocaloid 2

chibi-megurine-luka-kit168-com

Mô hình giấy Chibi Megurine Luka – Vocaloid 2 thiết kế bởi Btt-Modeler.

Số tờ kit: 8 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: Chibi Megurine Luka – Vocaloid 2 by Btt-Modeler

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 8 x 2,200 = 17,600 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 8 x 2,500 = 20,000 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 8 x 4,500 = 36,000 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 8 x 4,000 = 32,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 8 x 4,500 = 36,000 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 8 x 5,000 = 40,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích