Thẻ từ khóa

Chibi Krillin & Android 18

chibi-krillin-android-18 -kit168.com
chibi-krillin-android-18-1 -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Krillin & Android 18 được thiết kế bởi Juke.

Số tờ kit: 12 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Chibi Krillin & Android 18 by Juke

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 12 x 2,200 = 26,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 12 x 2,500 = 30,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 12 x 4,000 = 48,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 12 x 4,500 = 54,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 12 x 4,000 = 48,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 12 x 4,000 = 48,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 12 x 4,500 = 54,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 12 x 5,000 = 60,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích