Thẻ từ khóa

Chibi Cell

chibi-cell -kit168.com
chibi-cell-1 -kit168.com

Mô hình giấy Chibi Cell được thiết kế bởi Juke.

Số tờ kit: 11 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Chibi Cell by Juke

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 11 x 2,200 = 24,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 11 x 2,500 = 27,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 11 x 4,000 = 44,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 11 x 4,500 = 49,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 11 x 5,000 = 55,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích