Thẻ từ khóa

Chibi Black Rock Shooter

chibi-black-rock-shooter-kit168.com
chibi-black-rock-shooter-1-kit168.com

 

chibi-black-rock-shooter-2-kit168.com

Mô hình giấy Chibi Black Rock Shooter thiết kế bởi Seisakudiary.

Số tờ kit: 4 tờ.

Hướng dẫn: có (JPG).

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: Chibi Black Rock Shooter by Seisakudiary

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 4 x 2,200 = 8,800 đ

Giấy ford A4 180gsm: 4 x 2,500 = 10,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 4 x 4,000 = 16,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 4 x 4,500 = 18,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 4 x 5,000 = 20,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích