Jaguar E-Type

jaguar-etype -kit168.com

Mô hình giấy Jaguar E-Type thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5855Xem chi tiết

Sailship – Sagres 2

sailship-sagres-2 -kit168.com

Mô hình giấy Sailship - Sagres 2 thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5853Xem chi tiết

Yamaha YZR M1

yamaha-yzr-m1 -kit168.com

Mô hình giấy Yamaha YZR M1 thiết kế bởi Yamaha-motor.

Mã số: 5835Xem chi tiết

Bosch Touring Car

bosch-touring-car -kit168.com

Mô hình giấy Bosch Touring Car thiết kế bởi Bosch Japan.

Mã số: 5815Xem chi tiết

Mini Serenity

mini-serenity -kit168.com

Mô hình giấy Mini Serenity thiết kế bởi NEWOBMIJ.

Mã số: 5807Xem chi tiết

Sandbox Car

sandbox-car -kit168.com

Mô hình giấy Sandbox Car được thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 5766Xem chi tiết

Kawasaki GPZ-250

kawasaki-gpz-250 -kit168.com

Mô hình giấy Kawasaki GPZ-250 được thiết kế bởi Kozin.

Mã số: 5688Xem chi tiết

Trabant P601 Kubelwagen

trabant-p610-kubelwagen -kit168.com

Mô hình giấy Trabant P601 Kubelwagen được thiết kế bởi PaperDiorama.

Mã số: 5609Xem chi tiết

Mazda RX-8 SPIRIT R

mazda-rx-spirit-r -kit168.com

Mô hình giấy Mazda RX-8 Spirit R được thiết kế bởi cutp.

Mã số: 5579Xem chi tiết

Porsche 914

porsche-914 -kit168.com

Mô hình giấy Porsche 914 được thiết kế bởi Yuto.

Mã số: 5569Xem chi tiết