The Ghost Ship

the-ghost-ship -kit168.com

Mô hình giấy The Ghost Ship thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6229Xem chi tiết

Mercedes Benz Smart Cabrio

mercedes-benz-smart-cabrio -kit168.com

Mô hình giấy Mercedes Benz Smart Cabrio thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6211Xem chi tiết

The Dark Promise

the-dark-promise -kit168.com

Mô hình giấy The Dark Promise thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6152Xem chi tiết

Motor Sport World Racing – Yamaha

motor-sport-world-racing-yamaha -kit168.com

Mô hình giấy Motor Sport World Racing - Yamaha thiết kế bởi Yamaha Motor.

Mã số: 6147Xem chi tiết

MV-22 Osprey

mv-22-osprey -kit168

Mô hình giấy MV-22 Osprey thiết kế bởi HAKO-NO-KOU-BOU.

Mã số: 6101Xem chi tiết

Assault Amphibious Vehicle

assault-amphibious-vehicle -kit168.com

Mô hình giấy Assault Amphibious Vehicle thiết kế bởi ZRP Paper.

Mã số: 6046Xem chi tiết

The Ghost Train

the-ghost-train -kit168.com

Mô hình giấy The Ghost Train thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6043Xem chi tiết

Super Heavy Tank

super-heavy-tank -kit168.com

Mô hình giấy Super Heavy Tank thiết kế bởi Mansei Co. Ltd.

Mã số: 6006Xem chi tiết

SD Mazda 626 Wagon – 4 color

sd-mazda-626-wagon -kit168.com

Mô hình giấy SD Mazda 626 Wagon - 4 color thiết kế bởi YNapps.

Mã số: 5969Xem chi tiết

Instructables

instructables -kit168.com

Mô hình giấy Instructables thiết kế bởi Visual Spicer.

Mã số: 5961Xem chi tiết