Porsche 934 Turbo

porsche-934-turbo -kit168.com

Mô hình giấy Porsche 934 Turbo thiết kế bởi Oniya.

Mã số: 9020Xem chi tiết

High Speed Ferry Rocket

high-speed-ferry-rocket -kit168.com

Mô hình giấy High Speed Ferry Rocket thiết kế bởi Cosmo Line.

Mã số: 8998Xem chi tiết

2014 Honda NSX Concept-GT

2014-honda-nsx-concept-gt -kit168.com

Mô hình giấy 2014 Honda NSX Concept-GT thiết kế bởi Epson.

Mã số: 8971Xem chi tiết

BMW M3 GTR (E46) – Need for Speed

bmw-m3-gtr-e46-need-for-speed -kit168.com

Mô hình giấy BMW M3 GTR (E46) - Need for Speed thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 8970Xem chi tiết

John Deere 6615

john-deere-6615 -kit168.com

Mô hình giấy John Deere 6615 thiết kế bởi Paperdiorama.

Mã số: 8892Xem chi tiết

Men’s Club Bus

mens-club-bus -kit168.com

Mô hình giấy Men's Club Bus thiết kế bởi Czech designer YM Jr.

Mã số: 8870Xem chi tiết

Ford Mustang GT 2015

ford-mustang-gt-2015 -kit168.com

Mô hình giấy Ford Mustang GT 2015 thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8847Xem chi tiết

Gymkhana Ken Block’s – Ford Fiesta WRC

gymkhana-ken-blocks-ford-fiesta-wrc -kit168.com

Mô hình giấy Gymkhana Ken Block's - Ford Fiesta WRC thiết kế bởi Wong Hidayat.

Mã số: 8815Xem chi tiết

MG TC Midget

mg-tc-midget -kit168.com

Mô hình giấy MG TC Midget thiết kế bởi Canon.

Mã số: 8775Xem chi tiết

SD Kliment Voroshilov 2

sd-kliment-voroshilov-2 -kit168.com

Mô hình giấy SD Kliment Voroshilov 2 thiết kế bởi Robashin.

Mã số: 8749Xem chi tiết