BigBang G-Dragon 25th Birthday

bigbang-gdragon-25th-birthday -kit168.com

Mô hình giấy BigBang G-Dragon 25th Birthday được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5651Xem chi tiết

BigBang G-Dragon Tiger Boy

bigbang-gdragon-tiger-boy -kit168.com

Mô hình giấy BigBang G-Dragon Tiger Boy được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5648Xem chi tiết

Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer

bigbang-GDragon-Pinocchio-drummer -kit168.com

Mô hình giấy Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5645Xem chi tiết

BIGBANG Official Team Costume

bigbang-official-team-costume -kit168.com

Mô hình giấy BIGBANG Official Team Costume được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5637Xem chi tiết

Daesung Solo Album – D’scover

daesung-solo-album-dscover -kit168.com

Mô hình giấy Daesung Solo Album được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Mã số: 5633Xem chi tiết