Núi Phú Sỹ – Nhật Bản

nui-phu-sy-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Núi Phú Sỹ - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20366Xem chi tiết

Byodoin Phoenix Hall Mini – Nhật Bản

byodoin-phoenix-hall-mini-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Byodoin Phoenix Hall Mini - Nhật Bản thiết kế bởi Canon.

Mã số: 20355Xem chi tiết

Rheinallee Christmas Market

rheinallee-christmas-market-kit168-com

Mô hình giấy Rheinallee Christmas Market thiết kế bởi Kallboys.

Mã số: 20046Xem chi tiết

Christmas Village ver 2

christmas-village-ver-2-kit168-com

Mô hình giấy Christmas Village ver 2 thiết kế bởi Christmas Village Displays.

Mã số: 19818Xem chi tiết

Trụ sở cứu hỏa – Nhật Bản

tru-so-cuu-hoa-nhat-ban-kit168-com

Mô hình giấy Trụ sở cứu hỏa - Nhật Bản thiết kế bởi Targa Japan.

Mã số: 19473Xem chi tiết

Lâu đài Cervena Lhota – Czech

lau-dai-cervena-lhota-czech-kit168-com

Mô hình giấy Lâu đài Cervena Lhota - Czech thiết kế bởi ABC.

Mã số: 19222Xem chi tiết

Mini Eiffel Tower – Pháp

mini-eiffel-tower-phap-kit168-com

Mô hình giấy Mini Eiffel Tower - Pháp thiết kế bởi Canon.

Mã số: 18995Xem chi tiết

Tháp đồng hồ Clock Tower – Indonesia

thap-dong-ho-clock-tower-indonesia-1-kit168-com

Mô hình giấy Tháp đồng hồ Clock Tower - Indonesia thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18882Xem chi tiết

Tree House

tree-house-kit168-com

Mô hình giấy Tree House thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18776Xem chi tiết

Dome of The Rock – Israel

dome-of-the-rock-israel-kit168-com

Mô hình giấy Dome of The Rock - Israel thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 18756Xem chi tiết