Guinea Pig

guinea-pig -kit168.com

Mô hình giấy Guinea Pig thiết kế bởi Paper-Replika.

Mã số: 6141Xem chi tiết

Flugdrachen Dragon

flugdrache-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Flugdrachen Dragon thiết kế bởi Przemyslaw Tabemacki.

Mã số: 6121Xem chi tiết

The Raven

the-raven -kit168

Mô hình giấy The Raven thiết kế bởi Ravens Blight.

Mã số: 6104Xem chi tiết

Maneki Neko – Grumpy Cat

maneki-neko-grumpy-cat -kit168.com

Mô hình giấy Maneki Neko - Grumpy Cat Online thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 6021Xem chi tiết

Three Quorory

three-quorory -kit168.com

Mô hình giấy Three Quorory thiết kế bởi Tetsuya Watabe.

Mã số: 6002Xem chi tiết

Alaskan Malamute

alaskan-malamute-cho-alaska -kit168.com

Mô hình giấy Alaskan Malamute thiết kế bởi Juke.

Mã số: 5943Xem chi tiết

Quorory Panda

quorory-panda -kit168.com

Mô hình giấy Quorory Panda thiết kế bởi Tetsuya Watabe.

Mã số: 5893Xem chi tiết

BO – TowerMadness 2

bo-towermadness-2 -kit168.com

Mô hình giấy BO - TowerMadness 2 thiết kế bởi Paper Foldable.

Mã số: 5880Xem chi tiết

Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc)

chinese-dragon -kit168.com

Mô hình giấy Chinese Dragon (Rồng Trung Quốc) thiết kế bởi Canon.

Mã số: 5837Xem chi tiết

Sea Lion Hat

sea-lion-hat -kit168.com

Mô hình giấy Sea Lion Hat thiết kế bởi KeiCraft của Epson Aqua Stadium Japan.

Mã số: 5826Xem chi tiết