Android

android -kit168.com

Mô hình giấy Android đến từ mypapercraft.

Mã số: 6131Xem chi tiết

Yeah! – 3D typography

yeah-3d-typography -kit168

Mô hình giấy Yeah! - 3D typography thiết kế bởi Digitprop.

Mã số: 6107Xem chi tiết

Lassiter Pistol – Firefly

lassiter-pistol-firefly -kit168.com

Mô hình giấy Lassiter Pistol - Firefly thiết kế bởi RocketmanTan.

Mã số: 6069Xem chi tiết

M6D Magnum Sidearm – HALO

m6d-magnum-sideam-halo -kit168.com

Mô hình giấy M6D Magnum Sidearm - HALO thiết kế bởi RocketmanTan.

Mã số: 6066Xem chi tiết

Blue Biter & Screech Node

blue-biter-screech-node -kit168.com

Mô hình giấy Blue Biter & Screech Node thiết kế bởi Macula.

Mã số: 5966Xem chi tiết

IBM 5100 Portable Computer

ibm-5100-portable-computer -kit168.com

Mô hình giấy IBM 5100 Portable Computer thiết kế bởi Nanew Shonner.

Mã số: 5910Xem chi tiết

PM Jackal

pm-jackal -kit168.com

Mô hình giấy PM Jackal thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 5883Xem chi tiết

PM 454 Casull Auto

pm-454-casull-auto -kit168.com

Mô hình giấy PM 454 Casull Auto thiết kế bởi Hoborginc.

Mã số: 5882Xem chi tiết

Sea Lion Hat

sea-lion-hat -kit168.com

Mô hình giấy Sea Lion Hat thiết kế bởi KeiCraft của Epson Aqua Stadium Japan.

Mã số: 5826Xem chi tiết

Meaty Merry-Go-Round

meaty-merry-go-round -kit168.com

Mô hình giấy Meaty Merry-Go-Round được thiết kế bởi Niku Mansei.

Mã số: 5734Xem chi tiết