Pokemon – Pikachus Beach

pokemon-pikachus-beach-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon - Pikachus Beach thiết kế bởi Karim-91.

Mã số: 25039Xem chi tiết

Kizuna AI

kizuna-ai-kit168.com

Mô hình giấy Kizuna AI thiết kế bởi S.D.

Mã số: 25031Xem chi tiết

Naruto Kurama 6 Tail Beast

naruto-kurama-6-tail-beast

Mô hình giấy Naruto Kurama 6 Tail Beast.

Mã số: 25000Xem chi tiết

MarioKart – Boxzet

mariokart-boxzet-kit168.com

Mô hình giấy MarioKart - Boxzet thiết kế bởi Caitlin Milan.

Mã số: 24997Xem chi tiết

Iron Monger – Iron Man

iron-monger-iron-man-kit168.com

Mô hình giấy Iron Monger - Iron Man thiết kế bởi Raphael Gatt.

Mã số: 24994Xem chi tiết

Công chúa Rapunzel

cong-chua-rapunzel-kit168.com

Mô hình giấy Công chúa Rapunzel thiết kế bởi Canon.

Mã số: 24973Xem chi tiết

SD ATN-09-ST Gundam

sd-atn-09-st-gundam-kit168.com

Mô hình giấy SD ATN-09-ST Gundam.

Mã số: 24968Xem chi tiết

Blade Ranger – Planes 2

blade-ranger-planes-2-kit168.com

Mô hình giấy Blade Ranger - Planes 2 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 24964Xem chi tiết

RX-78-2 Gundam – BoxZet

rx-78-2-gundam-boxzet-kit168.com

Mô hình giấy RX-78-2 Gundam - BoxZet thiết kế bởi ByManStudio của BoxZet.

Mã số: 24961Xem chi tiết

Pokemon Grotle

pokemon-grotle-kit168.com

Mô hình giấy Pokemon Grotle thiết kế bởi javierini của Jav-papercraft.

Mã số: 24955Xem chi tiết