WING ZERO Gundam

wing-zero-gundam-kit168.com

Mô hình giấy WING ZERO Gundam thiết kế bởi Toscraft.

Mã số: 25306Xem chi tiết

Iron Man Mk39 Gemini

iron-man-mk39-gemini-kit168.com

Mô hình giấy Iron Man Mk39 Gemini thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25297Xem chi tiết

Hulkbuster ver 2 – Avengers 2

hulkbuster-ver-2-avengers-2

Mô hình giấy Hulkbuster ver 2 - Avengers 2.

Mã số: 25268Xem chi tiết

Wonder Woman

wonder-woman-kit168.com

Mô hình giấy Wonder Woman.

Mã số: 25265Xem chi tiết

Evangelion Unit-01

evangelion-unit-01

Mô hình giấy Evangelion Unit-01.

Mã số: 25261Xem chi tiết

Monkey D Luffy 4th Gear – One Piece

monkey-d-luffy-4th-gear-one-piece

Mô hình giấy Monkey D Luffy 4th Gear - One Piece rã kit bởi Paperzonevn.

Mã số: 25255Xem chi tiết

Optimus Prime – Transformers ver 3

optimus-prime-transformers-ver-3-kit168.com

Mô hình giấy Optimus Prime - Transformers ver 3 thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25218Xem chi tiết

Unicorn Gundam

unicorn-gundam-kit168.com

Mô hình giấy Unicorn Gundam thiết kế bởi Tosanaji Prakoso.

Mã số: 25212Xem chi tiết

First Order Heavy Stormtrooper – Star Wars

first-order-heavy-stormtrooper-star-wars-kit168.com

Mô hình giấy First Order Heavy Stormtrooper - Star Wars thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25208Xem chi tiết

SWAT

swat-kit168.com

Mô hình giấy SWAT thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 25205Xem chi tiết