SD MSZ-006 Zeta

sd-msz-006-zeta-kit168.com

Mô hình giấy SD MSZ-006 Zeta.

Mã số: 26273Xem chi tiết

Kshatriya

kshatriya-gundam-kit168.com

Mô hình giấy Kshatriya thiết kế bởi tos-craft.

Mã số: 26262Xem chi tiết

Command Car Type 97 – Patlabor

command-car-type-97-patlabor-kit168.com

Mô hình giấy Command Car Type 97 - Patlabor thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26225Xem chi tiết

Kaneki Ken Mask – Tokyo Ghoul

kaneki-ken-mask-tokyo-ghoul-kit168.com

Mô hình giấy Kaneki Ken Mask - Tokyo Ghoul thiết kế bởi DARKCRASH.

Mã số: 26217Xem chi tiết

Tsuyu Asui Chibi – My Hero Academia

tsuyu-asui-chibi-my-hero-academia-kit168.com

Mô hình giấy Tsuyu Asui Chibi - My Hero Academia thiết kế bởi DARKCRASH.

Mã số: 26211Xem chi tiết

Digimon Omegamon

digimon-omegamon-kit168.com

Mô hình giấy Digimon Omegamon thiết kế bởi Jav-Papercraft.

Mã số: 26175Xem chi tiết

Gundam Astray Blue Frame

gundam-astray-blue-frame-kit168.com

Mô hình giấy Gundam Astray Blue Frame.

Mã số: 26157Xem chi tiết

AV-98 Ingram 3 – Patlabor

av-98-ingram-3-patlabor-kit168.com

Mô hình giấy AV-98 Ingram 3 - Patlabor thiết kế bởi Julius Perdana.

Mã số: 26152Xem chi tiết

Thanos – Avengers

thanos-avengers-kit168.com

Mô hình giấy Thanos - Avengers thiết kế bởi W.R.Papercrafts.

Mã số: 26137Xem chi tiết

Digimon Guilmon

digimon-guilmon-kit168.com

Mô hình giấy Digimon Guilmon thiết kế bởi Jav-Papercraft.

Mã số: 26132Xem chi tiết