Thẻ từ khóa

Cassini Terrestrial Globe

cassini-terrestrial-globe -kit168.com

Mô hình giấy Cassini Terrestrial Globe thiết kế bởi Paperpino.

Số tờ kit: 17 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Cassini Terrestrial Globe by Paperpino

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 17 x 2,200 = 37,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 17 x 2,500 = 42,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 17 x 4,000 = 68,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 17 x 4,500 = 76,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 17 x 4,000 = 68,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 17 x 4,000 = 68,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 17 x 4,500 = 76,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 17 x 5,000 = 85,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích