Thẻ từ khóa

Bosch Race Car - 2014 Spring

bosch-race-car-2014-spring -kit168.com

Mô hình giấy Bosch Race Car – 2014 Spring thiết kế bởi Bosch Japan.

Số tờ kit: 2 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Bosch Race Car – 2014 Spring by Bosch Japan

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 2 x 2,200 = 4,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 2 x 2,500 = 5,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 2 x 4,500 = 9,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 2 x 4,500 = 9,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 2 x 5,000 = 10,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích