Thẻ từ khóa

Boa Hancock - One Piece

boa-hancock-one-piece-kit168-com
boa-hancock-one-piece-1

 

boa-hancock-one-piece-2

Mô hình giấy Boa Hancock – One Piece thiết kế bởi João Vieira.

Số tờ kit: 7 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDF + PDO.

Link nguồn: Boa Hancock – One Piece by João Vieira

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT

- Giấy ford A4 125gsm in màu: 7 x 2,200 = 15,400 đ

- Giấy ford A4 180gsm in màu: 7 x 2,500 = 17,500 đ

- Giấy ford A4 250gsm in màu: 7 x 4,000 = 28,000 đ

- Giấy ford A3 180gsm in màu: 7 x 4,500 = 31,500 đ

- Giấy thuốc A4 130gsm in màu: 7 x 4,000 = 28,000 đ

- Giấy ảnh A4 135gsm in màu: 7 x 4,000 = 28,000 đ

- Giấy ảnh A4 160gsm in màu: 7 x 4,500 = 31,500 đ

- Giấy ảnh A4 230gsm in màu: 7 x 5,000 = 35,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích