Thẻ từ khóa

BIGBANG Official Team Costume

bigbang-official-team-costume -kit168.com
bigbang-official-team-costume-GDragon -kit168.com

 

bigbang-official-team-costume-TOP -kit168.com

 

bigbang-official-team-costume-Taeyang -kit168.com

 

bigbang-official-team-costume-Seungri -kit168.com

 

bigbang-official-team-costume-Daesung -kit168.com

Mô hình giấy BIGBANG Official Team Costume được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Số tờ kit: 10 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: BIGBANG Official Team Costume by Bbpapermodel

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 10 x 2,200 = 22,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 10 x 2,500 = 25,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 10 x 4,000 = 40,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 10 x 4,500 = 45,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 10 x 5,000 = 50,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích