Thẻ từ khóa

Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer

bigbang-GDragon-Pinocchio-drummer -kit168.com

Mô hình giấy Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer được thiết kế bởi Bbpapermodel.

Số tờ kit: 2 tờ.

Hướng dẫn: không.

Định dạng file: JPG.

Link nguồn: Bigbang G-Dragon Pinocchio Drummer by Bbpapermodel

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 2 x 2,200 = 4,400 đ

Giấy ford A4 180gsm: 2 x 2,500 = 5,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 2 x 4,500 = 9,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 2 x 4,000 = 8,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 2 x 4,500 = 9,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 2 x 5,000 = 10,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích