Thẻ từ khóa

Barrett M82A1 Born Beast Sniper Rifle (1-1) - Cross Fire

barrett-m82a1-born-beast-sniper-rifle-1-1-cross-fire-kit168.com
barrett-m82a1-born-beast-sniper-rifle-1-1-cross-fire-1-kit168.com

 

barrett-m82a1-born-beast-sniper-rifle-1-1-cross-fire-2-kit168.com

 

barrett-m82a1-born-beast-sniper-rifle-1-1-cross-fire-3-kit168.com

 

barrett-m82a1-born-beast-sniper-rifle-1-1-cross-fire-4-kit168.com

Mô hình giấy Barrett M82A1 Born Beast Sniper Rifle (1-1) – Cross Fire thiết kế bởi Svanced.

Số tờ kit: 33 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO).

Định dạng file: PDO.

Link nguồn: Barrett M82A1 Born Beast Sniper Rifle (1-1) – Cross Fire by Svanced

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 33 x 2,200 = 72,600 đ

Giấy ford A4 180gsm: 33 x 2,500 = 82,500 đ

Giấy ford A4 250gsm: 33 x 4,000 = 132,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 33 x 4,500 = 148,500 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 33 x 4,000 = 132,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 33 x 4,000 = 132,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 33 x 4,500 = 148,500 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 33 x 5,000 = 165,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích