Thẻ từ khóa

Avian Defender

avian-defender -kit168.com

Mô hình giấy Avian Defender thiết kế bởi Destro2k.

Số tờ kit: 100 tờ.

Hướng dẫn: có (PDO + JPG).

Định dạng file: PDO.

Link nguồn: Avian Defender by Destro2k

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 100 x 2,200 = 220,000 đ

Giấy ford A4 180gsm: 100 x 2,500 = 250,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 100 x 4,000 = 400,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 100 x 4,500 = 450,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 100 x 4,000 = 400,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 100 x 4,000 = 400,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 100 x 4,500 = 450,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 100 x 5,000 = 500,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích