Thẻ từ khóa

Atmospheric Assault Lander - Star Wars

atmospheric-assault-lander-star-wars-kit168.com
atmospheric-assault-lander-star-wars-1-kit168.com

 

atmospheric-assault-lander-star-wars-2-kit168.com

 

atmospheric-assault-lander-star-wars-3-kit168.com

Mô hình giấy Atmospheric Assault Lander – Star Wars thiết kế bởi Papierschnitzel.

Số tờ kit: 26 tờ.

Hướng dẫn: có (PDF).

Định dạng file: PDF.

Link nguồn: Atmospheric Assault Lander – Star Wars by Papierschnitzel

 Tải về miễn phí

GIÁ IN KIT (IN MÀU)

Giấy ford A4 125gsm: 26 x 2,200 = 57,200 đ

Giấy ford A4 180gsm: 26 x 2,500 = 65,000 đ

Giấy ford A4 250gsm: 26 x 4,000 = 104,000 đ

Giấy ford A3 180gsm: 26 x 4,500 = 117,000 đ

Giấy thuốc A4 130gsm: 26 x 4,000 = 104,000 đ

Giấy ảnh A4 135gsm: 26 x 4,000 = 104,000 đ

Giấy ảnh A4 160gsm: 26 x 4,500 = 117,000 đ

Giấy ảnh A4 230gsm: 26 x 5,000 = 130,000 đ

Thẻ từ khóa

Có thể bạn thích